Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Новембар 2018

 • Извршена испорука и замена релеја на лифту, о трошку фирме ЦД Гиле (30,00 ЕУР), у Тимочке дивизије 11, дана 02.11.2018. год.
 • Наштелован аутомат на улазним вратима, у Генерала Љубомира Милића 4, дана 05.11.2018. год.
 • Постављена чесма у гаражном простору, у Тимочке дивизије 11, дана 07.11.2018. год.
 • Подигнут осигурач у главном разводном ормару за стан 14, у Тимочке дивизије 9, дана 11.11.2018. год.
 • Извршена санација цеви, замена вентила 6/4 и дуплог нипла 6/4 у подрумској просторији, у Генерала Љубомира Милића 6, дана 13.11.2018. год.
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, заузета гаражна места број: 2,25,5,23,22,21,17,12,14, дана 14.11.2018. год.
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, у Тимочке дивизије 11, заузета гаражна места број: 14,1,2,10,9,8,7,6, дана 13.11.2018. год.
 • Извршено прање гаражних врата, у Тимочке дивизије 11, Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 14.11.2018. год.
 • По пријави да се лифт не спушта са VII спрата, извршена провера, исти је затечен у функцији и без недостатака, у Тимочке дивизије 9, дана 19.11.2018.год.
 • Подигнут осигурач у главном разводном ормару за стан 8, у Тимочке дивизије 11, дана 22.11.2018. год.
 • Извршено је брисање прашине са водоводних и канализационих цеви у гаражном простору, у Тимочке дивизије 11 и Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 23.11.2018.год.
 • Извршено причвршћивање 3 вентилационе главе на крову, у Тимочке дивизије 9, дана 24.11.2018.год.
 • По пријави да се чује лупање у лифту између V и VI спрата, извршена провера и констатовано да је пукла челична опруга спољних врата лифта на V спрату, потребна је њена замена, лифт у функцији, у Генерала Љубомира Милића 6, дана 26.11.2018.год.
 • Извршен редован месечни преглед исправности ЦО и ПП централе, дана 28.11.2018.год.
 • Извршено редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата, дана11.2018.год.
 • Извршена редовна месечна провера параметра спринклер инсталације, дана 28.11.2018.год.
 • Извршено чишћење сливника у гаражи, у Тимочке дивизије 11, Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 29.11.2018.год.
 • Извршено је чишћење пода, уклањање паучине и провера сијалица у заједничком делу подрумске просторије, у Тимочке дивизије 9, дана 29.11.2018.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 11 неонки и 11 стартера у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 30.11.2018.год.
 • Извршен је преглед заједничких канализационих инсталација, без уочених недостатака, дана 30.11.2018.год.
 • Извршен је преглед заједничких водоводних инсталација, без уочених недостатака, дана 30.11.2018.год.
 • Извршен је преглед хидрантских вертикала, без уочених недостатака, дана 30.11.2018.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 3 неонке и 3 стартера, у Тимочке дивизије 11, дана 01.12.2018.год.
 • Извршено пражњење паник лампи,
 • Искључено напајање паник лампи, дана 01.12.2018.год.
 • Укључено напајање паник лампи, дана 03.12.2018.год.
 • Месечни преглед и лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење ђубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељно,
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина испред улаза и тротоара.