Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Децембар 2018

 • Извршена замена спољашњег дисплеја на лифту на спрату -I, о трошку фирме “ЦД Гиле” (120ЕУР), у Тимочке дивизије 11, дана 06.12.2018.год.
 • Извршена је испорука и замена челичне опруге спољних врата на V спрату и спрату -I, лифт у функцији, о трошку фирме “ЦД Гиле” (30ЕУР), у Генерала Љубомира Милића 6, дана 06.12.2018.год.
 • Извршено подизање улазних врата, у Тимочке дивизије 11, дана 08.12.2018.год.
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, заузета гаражна места број: 15,16,13,14,12,19,21, дана 11.12.2018.год.
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, у Тимочке дивизије 11, заузета гаражна места број: 14,1,2,10,9,8,7, дана 13.12.2018.год.
 • Извршено уклањање снега испред улаза и тротоара, посипање калцијум хлорида и натријум хлорида, дана 15.12.2018.год.
 • Извршено уклањање снега испред улаза и тротоара, посипање калцијум хлорида и натријум хлорида, дана 17.12.2018.год.
 • Извршено је ломљење леда и посипање натријум и калцијум хлорида испред зграде, дана 18.12.2018.год.
 • По пријави дана 17.12.2018.год. да се лифт приликом кретања заљуља на III спрату, извршен преглед инсталација на лифту и констатовано да је због ниске температуре и промаје из гараже дошло до стезања уља по шинама што је отежало кретање клизача кабине. Извршено је поновно подмазивање шина и провера рада лифта, исти је у функцији и ради правилно, у Генерала Љубомира Милића 2, дана 18.12.2018.год.
 • Извршен је преглед заједничких канализационих инсталација, без уочених недостатака, дана 18.12.2018.год.
 • Извршен је преглед заједничких водоводних инсталација, без уочених недостатака, дана 18.12.2018.год.
 • Извршен је преглед хидрантских вертикала, без уочених недостатака, дана 18.12.2018.год.
 • Извршен преглед припадајућих шахти, без уочених недостатака, дана 18.12.2018.год.
 • Посипање натријум и калцијум хлорида испред улаза, дана 19.12.2018.год.
 • Наштелована и подигнута улазна врата, у Тимочке дивизије 11, дана 19.12.2018.год.
 • Посипање калцијум хлорида испред улаза, дана 20.12.2018.год.
 • Извршено је подмазивање гаражних врата, у Тимочке дивизије 11, дана 25.12.2018.год.
 • По пријави да дугме на лифту за приземље не ради, констатовано да је потребна замена истог, у Тимочке дивизије 9, дана 25.12.2018.год.
 • Извршена испорука и монтажа новог дугмета на лифту на приземљу, о трошку фирме “ЦД Гиле” (60ЕУР), у Тимочке дивизије 9, дана 26.12.2018.год.
 • Извршено је подмазивање гаражних врата, у Генерала Љуибомира Милића 2 и 4, дана 27.12.2018.год.
 • Извршен редован месечни преглед исправности ЦО и ПП централе, дана 12.2018.год.
 • Извршено редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата, дана 12.2018.год.
 • Извршена редовна месечна провера параметра спринклер инсталације, дана 27.12.2018.год.
 • Извршено је постављање 8 противпожарних ормара и 8 противпожарних апарата по спратовима, у Генерала Љубомира Милића 2, дана 28.12.2018.год.
 • Извршено је постављање 8 противпожарних ормара и 8 противпожарних апарата по спратовима, у Генерала Љубомира Милића 4, дана 28.12.2018.год.
 • По пријави да лифт у Тимочке диивизије 9 неће да крене са последњег спрата, констатовано да је пукла опруга прилазних врата, потребна је испорука и замене нове опруге, лифт у функцији, дана 30.12.2018.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, без уочених недостатака, у Тимочке дивизије 11, дана 05.01.2019.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 8 неонки и 8 стартера, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 05.01.2019.год.
 • Месечни преглед и лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење ђубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељно,
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина испред улаза и тротоара.