Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Јануар 2019

 • Извршено уклањање снега и леда испред улаза и тротоара, посипање калцијум хлорида и натријум хлорида,
  -дана 03.01.2019.год.
  -дана 04.01.2019.год.
  -дана 05.01.2019.год.
  -дана 08.01.2019.год.
  -дана 09.01.2019.год.
  -дана 10.01.2019.год.
  -дана 11.01.2019.год.
  -дана 12.01.2019.год.
  -дана 14.01.2019.год.
  -дана 15.01.2019.год.
  -дана 22.01.2019.год.
  -дана 24.01.2019.год.
  -дана 25.01.2019.год.
  -дана 26.01.2019.год.
  -дана 29.01.2019.год.
 • Извршена испорука и уградња опруге на прилазним вратима лифта на седмом спрату, о трошку фирме “ЦД Гиле” (30ЕУР), лифт у функцији, у Тимочке дивизије 9, дана 10.01.2019.год.
 • Штеловање аутомата и подмазивање језичка на брави на улазним вратима, у Тимочке дивизије 11, дана 11.01.2019.год.
 • Извршено причвршћивање кваке на ПП вратима, у Генерала Љубомира Милића 2, дана 11.01.2019.год.
 • Затворен прозор на седмом спрату, у Генерала Љубомира Милића 2, дана 15.01.2019.год.
 • Након пријаве да се откачио хоризонтални олук у стану број 8, контатовано да је због веће количине леда испао из лежишта, исти је очишћен и намештен, дана 16.01.2019.год.
 • Извршен је преглед заједничких канализационих инсталација, без уочених недостатака, дана 16.01.2019.год.
 • Извршен је преглед заједничких водоводних инсталација, без уочених недостатака, дана 16.01.2019.год.
 • Извршен је преглед хидрантских вертикала, без уочених недостатака, дана 16.01.2019.год.
 • По пријави управника да је дошло до цурења вертикалног олука, извршен је преглед истог и нису уочени недостаци. Претпоставља се да је дошло до тога услед топљења снега који се задржао на надстрешници крова, дана 17.01.2019.год.
 • Штеловање аутомата на улазним и ветробранским вратима, у Генерала Љубомира Милића 6, дана 24.01.2019.год.
 • Извршено подизање улазних врата, у Тимочке дивизије 11, дана 28.01.2019.год.
 • Извршено је чишћење пода, уклањање паучине и провера сијалица у заједничком делу подрумске просторије, у Генерала Љубомира Милића 6, дана 30.01.2019.год.
 • Извршен редован месечни преглед исправности ПП централе, ЦО централа ван функције, у Тимочке дивизије 11, дана 01.02.2019.год.
 • Извршен редован месечни преглед исправности ЦО и ПП централе, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 01.02.2019.год.
 • Извршено редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата, дана 01.02.2019.год.
 • Извршена редовна месечна провера параметра спринклер инсталације, дана 01.02.2019.год.
 • Због лоших временских услова чишћење гараже и провера осветљења је одложено за следећи месец, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4 и Тимочке дивизије 11.
 • Због лоших временских услова преглед хоризонталних олука на крову је одложено за следећи месец.
 • Месечни преглед и лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељно,
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина испред улаза и тротоара.