Скочи на садржај

План техничког одржавања за месец Фебруар 2019. године

 • Подмазивање гаражних врата,
 • Провера припадајућих шахти,
 • Пражњење паник лампи,
 • Преглед сепаратора масти,
 • Преглед хоризонталних и вертикалних олука,
 • Редован шестомесечни преглед противпожарних апарата,
 • Редовно шестомесечно мерење притиска воде у хидрантима,
 • Редован шестомесечни преглед система за дојаву пожара,
 • Редован шестомесечни преглед система за дојаву угљен моноксида,
 • Редован шестомесечни преглед сплинклер система,
 • Редовна месечна замена неисправних неонки, стартера, пригушница у гаражном простору,
 • Редовно месечно метлање и машинско прање гаражног простора,
 • Редовно месечно метлање пода, уклањање паучине и замена сијалица у заједничком делу подрумске оставе, у (Тимочке дивизије 9 и Генерала Љубомира Милића 6)
 • Редован месечни преглед исправности ЦО и ПП централе,
 • Редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата,
 • Редовна месечна провера параметра спринклер инсталације,
 • Редован месечни преглед водоводних инсталација,
 • Редован месечни преглед канализационих инсталација,
 • Редован месечни преглед хидрантских вертикала,
 • Редован месечни сервис лифта,
 • Редовна недељна замена прегорелих сијалица у улазу,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута седмично,
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина, испред улаза и тротоара.