Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Фебруар 2019

 • Након пријаве да цури на водоводној цеви у подрумској остави, замењен је дупли нипл 6/4”, у Генерала Љубомира Милића 6, дана 04.02.2019.год.
 • Извршен редован шестомесечни преглед противпожарних апарата, дана 04.02.2019.год.
 • Извршено редовно шестомесечно мерење притиска воде у хидрантима, дана 04.02.2019.год.
 • Извршен редован шестомесечни преглед система за дојаву пожара, дана 04.02.2019.год.
 • Извршен редован шестомесечни преглед система за дојаву угљен моноксида, дана 04.02.2019.год.
 • Извршен редован шестомесечни преглед сплинклер система, дана 04.02.2019.год.
 • Извршена монтажа УПС-а на лифту након сервисирања, у Генерала Љубомира Милића 6, дана 06.02.2019.год.
 • Извршен преглед олука, хоризонтални олуци су чисти, вертикални олуци су оштећени од стране станара приликом повезивања црева од климе уређаја у олук, дана 06.02.2019.год.
 • По пријави да је лифт остао ван функције, исти је затечен на VI спрату испод нивоа, предкрајњи искључивач је лоше одреаговао и зауставио лифт, предкрајњи је наштелован, констатовано да је потребна замена “предкрајњег горњег искључивача” лифт враћен у функцији до његове замене, у Генерала Љубомира Милића 6, дана 11.02.2019.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 10 неонки и 10 стартера, у Генерала Љубомира Милића 10 и 12, дана 13.02.2019.год.
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, у Тимочке дивизије 11, заузета гаражна места број: 1,2,7,10,11, дана 13.02.2019.год.
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, заузета гаражна места број: 20,25,5,23,22,21,17,12, дана 13.02.2019.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 1 неонке и 1 стартера, у Тимочке дивизије 11, дана 14.02.2019.год.
 • Извршено пуњење пп апарата и враћање истог на II спрату, о трошку фирме “ЦД Гиле”, у Генерала Љубомира Милића 4, дана 14.02.2019.год.
 • Извршен је преглед заједничких канализационих инсталација, без уочених недостатака, дана 18.02.2019.год.
 • Извршен је преглед заједничких водоводних инсталација, без уочених недостатака, дана 18.02.2019.год.
 • Извршен је преглед хидрантских вертикала, без уочених недостатака, дана 18.02.2019.год.
 • Извршен је преглед припадајућих шахти, без уочених недостатака, дана 18.02.2019.год.
 • Извршена замена бравице на ормару ОП, у Тимочке дивизије 11, дана 21.02.2019.год.
 • Извршена монтажа “предкрајњег горњег искључивача на лифту”, исти је у функцији, у Генерала Љубомира Милића 6, дана 21.02.2019.год.
 • Извршена монтажа УПС-а на лифту након сервисирања, у Тимочке дивизије 11, дана 21.02.2019.год.
 • Извршена замена алуминијумског отпорника на комадној табле лифта, о трошку фирме “ЦД Гиле” (7ЕУР), дана 21.02.2019.год.
 • Извршена годишња контрола лифта од стране сертификованог тела, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 23.02.2019.год.
 • Извршена замена тастер прекидача код лифта у приземљу, у Тимочке дивизије 11, дана 23.02.2019.год.
 • Извршено је подмазивање гаражних врата, у Тимочке дивизије 11, Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 25.02.2019.год.
 • Извршена годишња контрола лифта од стране сертификованог тела, у Тимочке дивизије 11, дана 27.02.2019.год.
 • Извршено пражњење паник лампи,
 • Искључено напајање паник лампи, дана 28.02.2019.год.
 • Укључено напајање паник лампи, дана 01.03.2019.год.
 • Извршен редован месечни преглед исправности ПП централе, ЦО централа ван функције, у Тимочке дивизије 11, дана 03.2019.год.
 • Извршен редован месечни преглед исправности ЦО и ПП централе, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 03.2019.год.
 • Извршено редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата, дана 01.03.2019.год.
 • Извршена редовна месечна провера параметра спринклер инсталације, дана 01.03.2019.год.
 • Месечни преглед и лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење ђубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељно,
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина испред улаза и тротоара.