Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Март 2019

 • Извршена демонтажа неисправног УПС-а, дефектажа квара у радионици, поправка УПС-а и монтажа поправљеног УПС-а на лифт, о трошку фирме ,,ЦД Гиле” у Генерала Љубомира Милића 6, дана 21.02.2019.год.
 • Извршена демонтажа неисправног УПС-а, дефектажа квара у радионици, поправка УПС-а и монтажа поправљеног УПС-а на лифт, о трошку фирме ,,ЦД Гиле” у Тимочке дивизије 9, дана 21.02.2019.год.
 • Извршена замена по једне батерије на лифту, о трошку фирме “ЦД Гиле”, у Генерала Љубомира Милића 4,6 и Тимочке дивизије 9, дана 07.03.2019.год.
 • Подигнут осигурач у главном разводном ормару за стан 14, у Генерала Љубомира Милића 6, дана 10.03.2019.год.
 • Извршено чишћење сливника око зграде, дана 12.03.2019.год.
 • По пријави да лифт струже, прегледом утврђено да је страно тело упало у улошке клизача, извршено је чишћење и лифт ради, у Генерала Љубомира Милића 2, дана 12.03.2019.год.
 • По пријави да се чује јако лупање у лифту, извршен је преглед лифта, исти је затечен без неправилности и у нормалном раду, у Генерала Љубомира Милића 4, дана 13.03.2019.год.
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места број: 17,21,25, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 14.03.2019.год.
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места број: 1,2,5,7,8,10,14, у Тимочке дивизије 11, дана 14.03.2019.год.
 • Извршено риљање земље, сејање траве, ђубрење и заливање, у Тимочке дивизије 11, дана 14.03.2019.год.
 • Извршено окопавање и ђубрење садница органским ђубривом на зеленим површинама, дана 14.03.2019.год.
 • Извршена је заштита прозора, врата, прекидача, лифта, бадажирање, глетовање, шмирглање и кречење улаза у Генерала Љубомира Милића 6:
  – VII и VI спрата, започето дана 14.03.2019.год.
  – V и IV спрата, дана 15.03.2019.год.
  – III и II спрата, дана 16.03.2019.год.
  – I спрата, дана 18.03.2019.год.
  – Приземља, дана 19.03.2019.год.
  -Спрата – I, завршено дана 20.03.2019.год.
 • Извршено је брисање светларника са спољашње стране ангажовањем “алпинисте”, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 18.03.2019.год.
 • Замењена бравица на ормару опште потрошње, кључеви предати управнику стамбене заједнице, у Генерала Љубомира Милића 6, дана 19.03.2019.год.
 • Замењен електроприхватник на улазним вратима, у Генерала Љубомира Милића 4, дана 19.03.2019.год.
 • Извршено је чишћење пода, уклањање паучине и провера сијалица у заједничком делу подрумске просторије, у Тимочке дивизије 9, дана 20.03.2019.год.
 • Извршена је заштита прозора, врата, прекидача, лифта, бадажирање, глетовање, шмирглање и кречење улаза у Тимочке дивизије 9:
  – VII и VI спрата, започето дана 21.03.2019.год.
  -V и IV спрата, дана 22.03.2019.год.
  -III и II спрата, дана 23.03.2019.год.
  -I спрата, дана 25.03.2019.год.
  -Приземља, дана 26.03.2019.год.
  -Спрата -I, завршено дана 27.03.2019.год.
 • Извршено фарбање капије, у Генерала Љубомира Милића 2,
  – основном бојом, дана 21.03.2019.год.
  – завршном бојом, дана 25.03.2019.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 8 неонки, 8 стартера и 1 пригушница, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 21.03.2019.год.
 • Извршена је заштита прозора, врата, прекидача, лифта, бадажирање, глетовање, шмирглање и кречење улаза у Генерала Љубомира Милића 4:
  – VII и VI спрата, започето дана 21.03.2019.год.
  – V и IV спрата, дана 22.03.2019.год.
  – III и II спрата, дана 23.03.2019.год.
  – I спрата, дана 25.03.2019.год.
  – Приземље, дана 26.03.2019.год.
  – Спрата -I, завршено дана 27.03.2019.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, без уочених недостатака, у Тимочке дивизије 11, дана 22.03.2019.год.
 • Извршено штеловање и подизање улазних врата, у Тимочке дивизије 11, дана 23.03.2019.год.
 • Извршен је преглед заједничких канализационих инсталација, без уочених недостатака, дана 25.03.2019.год.
 • Извршен је преглед заједничких водоводних инсталација, без уочених недостатака, дана 25.03.2019.год.
 • Извршен је преглед хидрантских вертикала, без уочених недостатака, дана 25.03.2019.год.
 • Извршен је преглед оштећења на цевоводима у ходницима и заједничким просторијама, без уочених недостатака, дана 25.03.2019.год.
 • Извршена дезинсекција у гаражном простору, у Генерала Љубомира Милића 2,4 и Тимочкје дивизије 11, дана 27.03.2019.год.
 • Извршен редован месечни преглед исправности ЦО и ПП централе, дана 28.03.2019.год.
 • Извршено редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата, дана 28.03.2019.год.
 • Извршена редовна месечна провера параметра спринклер инсталације, дана 28.03.2019.год.
 • Извршена је заштита прозора, врата, прекидача, лифта, бадажирање, глетовање, шмирглање и кречење улаза у Генерала Љубомира Милића 2:
  – VII спрата, започето дана 28.03.2019.год.
  – VI спрата, дана 29.03.2019.год.
  – V спрата, дана 30.03.2019.год.
 • Извршено је чишћење пода, уклањање паучине и провера сијалица у заједничком делу подрумске просторије, у Генерала Љубомира Милића 6, дана 29.03.2019.год.
 • Извршена дезинсекција у подрумским просторијама, у Генерала Љубомира Милића 6, дана 29.03.2019.год.
 • Месечни преглед и лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељно,
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина испред улаза и тротоара.