План техничког одржавања за месец Април 2019. године

 • Подмазивање гаражних врата,
 • Провера шахти,
 • Преглед, чишћење и одгушење хоризонталних и вертикалних олука,
 • Преглед оштећења на оградама и рукохватима исрпред зграде,
 • Преглед сепаратора масти,
 • Дезинсекција у Тимочке дивизије 9,
 • Редовна месечна замена неисправних неонки, стартера, пригушница у гаражном простору,
 • Редовно месечно метлање и машинско прање гаражног простора,
 • Редовно месечно метлање пода, уклањање паучине и замена сијалица у заједничком делу подрумске оставе, у Тимочке дивизије 9 и Генерала Љубомира Милића 6
 • Редован месечни преглед исправности ЦО и ПП централе,
 • Редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата,
 • Редовна месечна провера параметра спринклер инсталације,
 • Редован месечни преглед водоводних инсталација,
 • Редован месечни преглед канализационих инсталација,
 • Редован месечни преглед хидрантских вертикала,
 • Редован месечни сервис лифта,
 • Редовна недељна замена прегорелих сијалица у улазу,
 • Свакодневно пражњење ђубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута седмично,
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина, испред улаза и тротоара.