Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Април 2019

 • Извршена је заштита прозора, врата, прекидача, лифта, бадажирање, глетовање, шмирглање и кречење Генерала Љубомира Милића 2:
  – IV и III спрата, дана 01.04.2019.год.
  – II и I спрата, дана 02.04.2019.год.
  – Приземља и спрата –I, завршено дана 03.04.2019.год.
 • Извршено причвршћивање ревизије на I спрату, у Генерала Љубомира Милића 4, дана 01.04.2019.год.
 • Замењен катанац на излазу за кров, кључеви предати управнику стамбене заједнице, у Тимочке дивизије 11, дана 02.04.2019.год.
 • Извршено подешавање стакленог дела изнад врата, подизање и штеловање улазних врата, у Тимочке дивизије 11, дана 02.04.2019.год.
 • Наштелован аутомат на улазним вратима, у Генерала Љубомира Милића 4, дана 03.04.2019.год.
 • Извршена дефектажа квара у радионици, поправка УПС-а и монтажа поправљеног УПС-а на лифт, лифт у функцији, у Генерала Љубомира Милића 2, дана 03.04.2019.год.
 • Извршена демонтажа УПС-а ради покушаја поправке, у Генерала Љубомира Милића 4, дана 03.04.2019.год.
 • Наштелован и подмазан аутомат на улазним вратима, доња шарка причвршћена, у Тимочке дивизије 9, дана 06.04.2019.год.
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места број: 17,21,25, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 10.04.2019.год.
 • Извршено је кошење зелене површине, грабуљање, сакупљање траве и чишћење, дана 10.04.2019.год.
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места број: 2,7,8,14, дана 10.04.2019.год.
 • Подигнут осигурач у главном разводном ормару за стан 24, у 04:30х, у Генерала Љубомира Милића 6, дана 12.04.2019.год.
 • Извршен је преглед заједничких канализационих инсталација, без уочених недостатака, дана 17.04.2019.год.
 • Извршен је преглед заједничких водоводних инсталација, без уочених недостатака, дана 17.04.2019.год.
 • Извршен је преглед хидрантских вертикала, без уочених недостатака, дана 17.04.2019.год.
 • Извршен преглед рукохвата и ограде испред зграде, потребно фарбање, дана 17.04.2019.год.
 • Након пријаве станара да цури вода са крова, предихтовани су вентилациони отвори изнад стана 28, сви састави и вертикални отвори у олучном делу у дужини од 15м и сви крајеви споја на кровном лиму у дужини од 15м, у Тимочке дивизије 9, дана 18.04.2019.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 1 неонке, у Тимочке дивизије 11, дана 18.04.2019.год.
 • Извршено је кошење зелене површине, грабуљање, сакупљање траве и чишћење, у Тимочке дивизије 11, дана 24.04.2019.год.
 • Извршен редован месечни преглед исправности ЦО и ПП централе, дана 25.04.2019.год.
 • Извршено редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата, дана 25.04.2019.год.
 • Извршена редовна месечна провера параметра спринклер инсталације, дана 25.04.2019.год.
 • Избављена особа, врата нису хтела да се до краја затворе, подешена забрава у станици 0 (приземље) јер је била у прекиду, лифт у функцији, у Генерала Љубомира Милића 6, дана 29.04.2019.год.
 • Извршено је подмазивање гаражних врата, у Тимочке дивизије 11, дана 30.04.2019.год.
 • По пријави да је лифт остао ван функције на спрату –И, прегледом лифта уочено да је потребно заменити склопке кочнице главног погонског мотора 2ком, лифт пуштен у рад до замене дела, у Генерала Љубомира Милића 6, дана 30.04.2019.год.
 • Извршено је подмазивање гаражних врата, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 30.04.2019.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 4 неонке и 4 стартера, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 04.05.2019.год.
 • Месечни преглед и лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељно,
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина испред улаза и тротоара.