Скочи на садржај

План техничког одржавања за месец Мај 2019. године

• Провера и чишћење сливника,
• Пражњење паник лампи,
• Уклањање корова,
• Редовна месечна замена неисправних неонки, стартера, пригушница у гаражном простору,
• Редовно месечно метлање и машинско прање гаражног простора,
• Редовно месечно метлање пода, уклањање паучине и замена сијалица у заједничком делу подрумске оставе, у Тимочке дивизије 9 и Генерала Љубомира Милића 6
• Редован месечни преглед исправности ЦО и ПП централе,
• Редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата,
• Редовна месечна провера параметра спринклер инсталације,
• Редован месечни преглед водоводних инсталација,
• Редован месечни преглед канализационих инсталација,
• Редован месечни преглед хидрантских вертикала,
• Редован месечни сервис лифта,
• Редовна недељна замена прегорелих сијалица у улазу,
• Свакодневно пражњење ђубријера,
• Одржавање хигијене у улазу два пута седмично,
• Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина, испред улаза и тротоара.