Скочи на садржај

Записник са прве електронске седнице Скупштине стамбене заједнице (власници гаражних места у Генерала Љубомира Милића 2 и 4)

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА
Улица Тимочке дивизије 9,11 и Генерала Љубомира Милића 2,4,6
Београд

Скупштина стамбене заједнице

З  А  П  И  С  Н  И  К

Прва електронска седница скупштине стамбене заједнице у ул. Тимочке дивизије 9,11 и Генерала Љубомира Милића 2,4,6 у Београду, одржана дана 04.07.2019 године са власницима гаражних места у Генерала Љубомира Милића 2 и 4.

Седницу сазвао је управник стамбене заједнице Небојша Здравковић

Прва електронску седница је заказана ради доношења Одлуке о избору понуда за одржавање гаража

У складу са Законом о становању и одржавању (Сл. Гласник РС, бр.104/2016) члан 44. став 4, предвиђена је могућност гласања власника посебних делова стамбене заједнице електронским и писменим путем чиме се њихов глас рачуна у кворум.

Власницима електронски и писмено достављени гласачки листићи 22.05.2019. године са предлогом понуда са следећим питањима:

Молим да се изјасните о предложеном тако што ћете написати број предложене опције

(1, 2 или 3):

 1. Сагласан сам са Понудом 1 за одржавање гаражног места по цени од 305,00 РСД/месечно
 2. Сагласан сам са Понудом 2 за одржавање гаражног места по цени од 500,00 РСД/месечно
 3. Нисам сагласан ни са једном од понуђених опција

Управник констатује да у пословно стамбеној згради Генерала Љубомира Милића 2,4 у гаражном простору има укупно 26 гаражних места (26 посебних делова-гаражних места)

Након добијања електронских гласова и писмено достављених гласачких листића Управник констатује  да на електронској скупштини учествује 16 власника (9 мејлом и 7 писмено гласачким листићем) и да JE ИСПУЊЕН КВОРУМ за одржавање и рад (14 власника  чине  кворум) , те да су у складу са чланом 45. Закона о становању и одржавању зграда (Сл. Гласник РС. бр. 104/2016). су испуњени услови за рад и доношење одлука и одлучивање.

Предлог о понудама које је управник доставио електронски и путем гласачких листића  гласање ЗА или ПРОТИВ на постављена питања за изјашњавање електронски и попуном гласачких листића.

РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА:

За понуду предлог  1

 • сагласан сам са понудом за одржавање гаражног места по цени 305,00 РСД са ПДВ-ом месечно.
 • Електронски ЗА                                 7 власника
 • Гласачким листићем ЗА   3 власника
 • Против електронски   0 власника
 • Укупно 10 власника

За понуду предлог  2

 • сагласан сам са понудом за одржавање гаражног места по цени 500,00 РСД са ПДВ-ом месечно

Електронски  ЗА                                0 власника

Гласачким листићем ЗА                    2 власника

Против електронски                           0 власника

Укупно                                                 2 власника

За понуду предлог  3

 • Нисам сагласан ни са једном од понуђених опција

Електронски  ЗА                                 2 власника

Гласачким листићем ЗА                     2 власника

Против електронски                           0 власника

Укупно                                                 4 власника

Сагласно са одлукама за понуду бр.1 –         укупно 10 власника

Сагласно са одлукама за понуду бр.2 –         укупно   2 власника

Сагласно са одлукама за предлог бр.3-        укупно   4 власника

Збирно: 10 Сагласно  за Предлог 1

                 2 Сагласно за Прдлог 2

                 4 Сагласно за Предлог 3   

Укупно : 16 власника

Након обављеног електронског гласања управник је констатовао да је Прва електронска скупштина стамбене заједнице власника посебних делова-гаражног простора ВЕЋИНОМ УКУПНОГ БРОЈА ГЛАСОВА, донела следећу:

О Д Л У К Е

 • Да се прихвати понуда од 305,00РСД/гм за одржавање гаражног простора са фирмом ЦД ГИЛЕ.
 • Даје се сагласност управнику Небојши Здравковићу за потписивање уговора са ЦД ГИЛЕ за одржавање гаражног простора у Тимочке дивизије 11.

Одлука донета на основу гласова чланова скупштине електронских и гласачких листића.

Ова одлуке ступају на снагу даном доношења.

Саставни део записника су потписи присутних чланова посебних делова, електронско изјашњавање и гласачки листићи. 

УПРАВНИК СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Небојша Здравковић