Уређивање зелених површина, Шестомесечни прегледи свих пет улаза: – противпожарних апарата, – Система противпаничне расвете, – Испитивање и мерење притиска и количине протока воде у хидрантима, – Мерења инсталације за заштиту објекта од атмосферског пражњења, систем у функцији, – система …

План техничког одржавања за месец Април 2016. године Настави са читањем »

Долазак на позив корисника да лифт у Генерала Љубомира Милића 4 не ради и да у станици –1 не отварају се врата лифа. Прегледом склопова и инсталација констатовано да се померила забрава спољашњих врата у станици –1. Извршено штеловање забраве …

Извештај техничког одржавања зграде – Март 2016. Настави са читањем »