Извршена замена гумице на вентилу за хидрантску инсталацију у шахту на адреси Љубомира Милића 6, дана 01.02.2017. год., По позиву корисника да не ради дисплеј спољног позива на 3ем спрату у Генерала Љубомира Милића 2, констатовано да је дисплеј неисправан и …

Извештај техничког одржавања зграде – Фебруар 2017. Настави са читањем »

Месечни преглед ЦО централа и ПП централе, Месечно пуштање у рад дизел агрегата, Месечна провера параметра спринклер инсталације, Месечни преглед водоводних инсталација, Месечни преглед канализационих инсталација, Месечни преглед хидрантских вертикала, Вршење дезинсекције у гаражном просотру, Преглед оштећења на цевоводима у …

План техничког одржавања за месец Март 2017. године Настави са читањем »