Скочи на садржај

Записник са седнице Скупштине стамбене заједнице од 30.05.2018.

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА
Улица Тимочке дивизије 9,11 и Генерала Љубомира Милића 2,4,6
Београд

Скупштина стамбене заједнице

З  А  П  И  С  Н  И  К

Седница Треће скупштине стамбене заједнице у ул. Тимочке дивизије 9,11 и Генерала Љубомира Милића 2,4,6 у Београду, одржана дана 30.05.2018 године, са почетком у 20:00 часова.

Седницу је сазвао на захтев Томић Данила Генерала Љубомира Милића 4/23 и водио је управник стамбене заједнице Небојша Здравковић.

На почетку седнице управник констатује да на седници присуствује 43 чланова скупштине, односно њих 20 присуствовало, мејлом се изјаснило 23, писмено гласањем на гласачком листићу 5 што је укупно 48 , те да су у складу са чланом 45. Закона о становању и одржавању зграда нису испуњени услови за доношење одлука и одлучивање није било кворума. Скупштина има 175 чланова за одлуке потребан кворум од 88 чланова.

Сви власници посебних делова су уредно позвани слањем позива електронском поштом, писаним путем у поштанско сандуче, и стављањем позива на огласне табле. Већина се није одазвала позиву, нису предходно обавестили Скупштину о изостанку и због тога се мора одржати поновљена седница са смањеним кворумом.

Седница је настављена усвајањем предложеног дневног реда.

Дневни ред:
1. Очитавање утрошене топлотне енергије, разматрање замене фирме која очитава потрошњу.
2. Поправке лифта и набавка ПП опреме.
3. Разно.

Након што је усвојен дневни ред, прешло се на расправљање по тачкама дневног реда.

Записник са седнице можете преузети овде.