Mesec: jun 2018.

Sazivam treću ponovljenu sednicu skupštine stambene zajednice u ul. Timočke divizije 9,11 i Generala Ljubomira Milića 2,4,6 u Beogradu, koja će se održati dana 29.06.2018 godine, sa početkom u 19:30 časova. Mesto održavanja je ispred garaža Generala Ljubomira Milića 3 …

Sednica Skupštine stambene zajednice 29.06.2018. Read More »

Uklanjanje korova sa parking mesta i behaton ploča oko zgrade, Podmazivanje garažnih vrata ( Timočke divizije 11, Generala Ljubomira Milića 2,4) Provera pripadajući šahti Pregled separatora masti ( Timočke divizije 11, Generala Ljubomira Milića 2,4) Provera i čišćenje slivnika u …

Plan tehničkog održavanja za mesec Jun 2018. godine Read More »

Izvršeno pražnjenje panik lampi, – Uključeno napajanje panik lampi, dana 04.05.2018.god. – Isključeno napajanje panik lampi, dana 05.05.2018.god. Po prijavi korisnika u ulazu Timočke divizije 11 da je nešto puklo u liftu i da se lift trese, konstatovano da je …

Izveštaj tehničkog održavanja zgrade – Maj 2018 Read More »

STAMBENA ZAJEDNICA Ulica Timočke divizije 9,11 i Generala Ljubomira Milića 2,4,6 Beograd Skupština stambene zajednice Z  A  P  I  S  N  I  K Sednica Treće skupštine stambene zajednice u ul. Timočke divizije 9,11 i Generala Ljubomira Milića 2,4,6 u Beogradu, …

Zapisnik sa sednice Skupštine stambene zajednice od 30.05.2018. Read More »